top of page
webbie.png

Om het plezier en veiligheid van onze medewerkers en alle bezoekers te waarborgen hebben wij enkele huisregels opgesteld. Het personeel behoudt ten allen tijde het recht om bezoekers te wijzen op de huisregels bij ongepast gedrag. Bij het overtreden van onze huisregels behoren uitzetting en het verbod op verdere toegang tot de mogelijke consequenties.

 

 • Aanmelden bij de receptie van SKATE FEVER ( doordeweeks )

 • Aanmelden bij de receptie van Sparkels ( weekend )

 • Eigen consumpties zijn niet toegestaan

 • Petjes, mutsen en capuchons zijn bij ons verboden

 • Het betreden van vr arcade Rotterdam / Sparkels is geheel op eigen risico

 • Toegang wordt alleen verleend aan personen vanaf 10 jaar met een geldig ID

 • Roken is NIET toegestaan

 • LET OP: U mag niet naar buiten en dan weer terug komen

 • Schade aan onze spullen worden op de veroorzaker verhaald en wordt de politie erbij gehaald

 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade

 • Iedere bezoeker wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels. Het niet opvolgen van de huisregels en/of aanwijzingen van het personeel, kan verwijdering ten gevolge hebben. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld

 • Bij het overtreden van onze huisregels behoren uitzetting en het verbod op verdere toegang tot de mogelijke consequenties

 • Minimale leeftijd is 10 jaar; legitimatie is verplicht wanneer het personeel / beveiliging daarom vraagt.

 • Aanwijzingen van het personeel / beveiliging dienen stipt te worden opgevolgd.

 • Er geldt een visitatieplicht (ook voor tassen en tasjes) wanneer hierom gevraagd wordt door een medewerker of beveiliging.

 • Jassen dienen te worden opgeborgen in de garderobe. De organisatie wijst iedere aansprakelijkheid af waar het gaat om verlies, diefstal of schade van jassen die in de garderobe zijn opgeborgen. Hetzelfde geldt voor de daar opgeborgen andere goederen alsmede voor goederen die in de jaszakken bewaard werden.

 • Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

 • Een relaxte houding en dito gedrag is een basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.

 • Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende rassen, sekse, religies en culturen die aanwezig zijn.

 • Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren volgt eerst een waarschuwing en daarna –bij herhaling volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd en wordt de politie erbij gehaald.

 • We houden ons het recht voor groepen te weigeren.

 • Bij wetsovertredingen en misdrijven wordt aangifte gedaan bij de politie.

 • Het is niet toegestaan drank of etenswaren van buitenaf mee naar binnen te nemen.

 • Voor een ieders veiligheid wordt gebruik gemaakt van beveiligingscamera’s met bandopnamen. Een ieder die onze VR arcade, bar Sparkels of SKATE FEVER bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend (bewijs)materiaal getoond worden aan derden.

 • Bij onze VR arcade, Sparkels-party-bar en SKATE FEVER worden foto’s en/of videomateriaal opgenomen ten behoeve van promotionele doeleinden (website, flyers etc.). Een ieder die VR arcade, Sparkels party-bar of SKATE FEVER bezoekt stemt toe in het maken van deze opnames en publicatie van het materiaal.

 

 

RESERVERING ANNULEREN? INDIEN EEN RESERVERING NIET KAN WORDEN NAGEKOMEN, DIENT DIT TENMINSTE 48 UUR VAN TE VOREN WORDEN GEMELD. EEN ANNULERING KAN ALLEEN VIA info@vritsjustanillusion.nl WORDEN DOORGEGEVEN. TELEFONISCHE ANNULERINGEN WORDEN NIET GEACCEPTEERD. BIJ NIET TIJDIG AFMELDEN ZIJN WIJ GENOODZAAKT €65,- IN REKENING TE BRENGEN.

 

De risico's van virtual reality

Veel mensen hebben een probleemloze VR-ervaring. Je kunt echter wel problemen ervaren, waaronder:

 • Misselijkheid door 'visueel-veroorzaakte bewegingsziekte', wanneer je in de VR-wereld anders beweegt dan in werkelijkheid. Je valt bijvoorbeeld naar beneden in VR, maar zit in werkelijkheid stil op de bank.

 • Vermoeide ogen en hoofdpijn door te lang gebruik, onscherp beeld of doordat de afstand tot virtuele objecten niet lijkt te kloppen.

 • Desoriëntatie doordat je vaak in virtual reality bent en het moeilijk vindt om de échte en de virtuele wereld uit elkaar te houden.

huisregels.png
bottom of page